Tonsvis af forurenet salt truer Limfjorden
Sagen i korthed:

 Den første udskylning af salt i Limfjorden fandt sted i starten af 1980'erne med katastrofale følger for Louns Bredning og store dele af Limfjorden. Der var ingen effektiv miljøkontrol, og de prøver, som det statsejede DONG ifølge tilladelserne selv skulle tage, blev ikke foretaget. Lokale fiskere kunne berette om fiskedød og synlige miljøforandringer i store dele af fjorden.

 I 2007 påtænkte det statsejede Energinet.dk en udvidelse af gaslageret med samme fremgangsmåde som i 1980'erne, hvilket har rejst voldsomme borgerprotester og national opmærksomhed. Projektet ville have udledt 17 mio tons forurenet salt til fjorden. Projektet er siden reduceret til 3 mio tons salt, idet Energinet.dk efter flere høringer og den megen fokus på sagen har trukket de oprindelige planer tilbage. Området er i dag Natura 2000-område, hvor der skal sættes ekstra fokus på miljøet. En kreds af borgere er gået i kamp for at beskytte fjorden og fastholde politikere og myndigheder på deres ansvar.

 Efter flere års bearbejdning af og oplysning til de to berørte kommuner, folketingets miljøudvalg og andre relevante instanser, deler de fleste iagttagere i dag Fjordvenner's bekymring for fjorden. 


HENT SOM PDF

Nyeste Presseklip

Tema - Jordfaldshul

Beskyt Limfjorden