Afgørelsen om grundlag for driften af Energinet.dk Naturgaslager [...]. samt VVM-tilladelse til udvidelse af naturgaslageret

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. december 2013

Afgørelsen omfatter
-     naturgaslageret med udvidelse af lagerkapacitet,
-     udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning samt
-     drift af pumpestation.


 Sagsoversigt vedrørende Lille Torup kaverner

Baseline Monitorering 2009-2010 - (2,0 Mb)

Forslag til Natura 2000 plan for Louns Bredning Januar 2010 - (2,0 Mb)

Wikipedia om Natura 2000

Hvad er VVM

Retsinformation om internationale naturområder

REKVIRERET: Notat til DONG om skum i Louns Bredning (2 Mb)
REKVIRERET: DMU: Limfjordens Miljøtilstand (3 Mb)

UDLEVERET 3.2.2010: Miljørapport og VVM-redegørelse (9,2 Mb)
UDLEVERET 3.2.2010: Forslag til kommuneplantillæg og VVM (10,2 Mb)
REKVIRERET: Ref 877204: Prognose for oppumpet saltbrine 2009 (250Kb)
REKVIRERET: Ref 1124: Redegørelse for prøveudtagning 2007 (2,1 Mb)
REKVIRERET: Ref R7000467/08 m.fl: Brine- og saltboreprøver 2008 (365 Kb)
REKVIRERET: Ref L09064529: ALS Analyserapport marts 2009 (3,5 Mb)
REKVIRERET: Ref R7000467/08 m.fl: Fosfor i saltboreprøver, dec. 2008 (224 Kb)
REKVIRERET: (Ingen ref): Saltbrine i Louns bredning, sept. 2008 (10 Mb)
REKVIRERET: (Ingen ref): Working procedure, Ll. Torup 2007 (5,5 Mb)
REKVIRERET: Ref UHA 09-020888: Wessling analyse fra Tyskland (450 Kb)
(Ref 877204): Rambøll-rapport om lagerudvidelsen 2009 (5,5Mb)

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2.7.2008: Ingen betydning for padder
...
Yderligere rapporter:
Link til Miljøcenter Århus

Indsigelse fra Greenpeace

Indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening

Indsigelse fra Fritidsfiskere

Indsigelse fra Claus Skodborg Nielsen

Indsigelse fra DOF

Indsigelse fra Sundstrup Borgerforening m.v.

Indsigelse fra Friluftsrådet (naturgaslager)

Indsigelse fra Friluftsrådet (kommuneplan)

Indsigelse fra sommerhusejere

Indsigelse fra fritidsfiskerne omkring Limfjorden 24. marts 2010

Indsigelse fra miljøtekniker Claus Skodborg Nielsen 3. marts 2010

Indsigelse fra Løgstør Sportsfiskerforening 14. marts 2010

Indsigelse fra 7 fritidsfiskerforeninger 24. marts 2010

Saltmålinger i Limfjorden fra følgende steder.

Tal fra saltudledningen i 1982

 

 

 

Presseklip

Tema - Jordfaldshul