Folketingets Miljøudvalg har i brev af 7. januar 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 186 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Steen Gade (SF).