I henhold til aftale med vagthavende Thomas på Holstebro Politi sender jeg hermed denne anmeldelse:

På Virksunddæmningen ved tidevandslusen observerede jeg i eftermiddag kl. ca. 16.00 en meget sort farvet gennemstrømning af vand med flow fra Louns bredning siden i retning mod Hjarbæk fjord.

Jeg bor i Sundstrup og er meget opmærksom på hvad der sker i forbindelse med vandstrømninger i det pågældende område
og har på intet tidspunkt konstateret en så alvorligt misfarvning af vandet i tidevandslusens gennemløb.


Det er ikke muligt at konstatere hvorfra denne misfarvning at vandet stammer, men det skal undersøges af kompetente
vandmiljøeksperter, da Hjarbæk Fjord er et så følsomt naturområde, at det kræver en undersøgelse omgående.

Energinet dk. kunne være enforureningsmulighe, da jeg i dag på min rutinerundtur har konstateret, at deres pumper vedrørende udskylning af gaskavernerne i LI. Torup arbejder.
Det er konstateret, at disse udskylninger medfører en masse giftige urenheder fra undergrunden deriblandt
tungmetaller og stærke saltkoncentrationer.

Sidstnævnte er en begrundet mulighed, som jeg mener bør undersøges, andet kan også være muligt.

Jeg håber at politiet kan foranledige, at dette problem hurtigst muligt bliver undersøgt, så årsagen til ovenstående bliver
fundet.

Disse billeder er fotograferet i dag, 1. januar 2015 kl. ca. 16.

Politianmeldt Salt udledning ved virksund den 01 januar 2015 Billede 1 Politianmeldt Salt udledning ved virksund den 01 januar 2015
   

Presseklip

Tema - Jordfaldshul