Efter 9 år og 7 miljøministrer håber vi nu på en lysere fremtid for fjorden.

En stor Tak til Sigvald Fihl, som utrætteligt har sørget for, at sagen ikke gik i stå.

Kllik her for at se afgørelserne:

Klage over tillæg til miljøgodkendelse og WM-tilladelse til Energinet.dk til udvidelse af Ll. Torup Gaslager

DELAFGØRELSE i sag om klage over tillæg til miljøgodkendelse til Energinet.dk A/S til udvidelse af Ll. Torup Gaslager

AFGØRELSESUDKAST i sag om klage over tillæg til miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til Energinet.dk til udvi-delse af Ll. Torup Gaslager