Klage fra Danmarks Naturfredningsforening til Natur- og miljøklage-nævnet vedr. Tillæg til miljøgodkendelse af 28. oktober 2011 Energi-net.dk, Ll Torup gaslager – fase 2 (J.nr. MST-1270-01221)
Danmarks Naturfredningsforening (DN) skal hermed påklage Miljøstyrelsens Tillæg til miljøgodkendelse til Energinet.dk, Ll Torup gaslager – fase 2 – til natur- og miljøklagenævnet.

Læs Klagen her

Presseklip

Tema - Jordfaldshul